Zorgtelefoons TeleAlarm

Tele-alarmsysteem Caveo van TeleAlarm ondersteunt de op de Nederlandse markt voor personenalarmeringssystemen gangbare protocollen. Verder kan het systeem in situaties van beschermd wonen een aanwezige DECT-telefoon opbellen of op een bestaand zusteroproepsysteem worden aangesloten. De Caveo wordt standaard geleverd met een waterdichte zender (type S37). De continue automatische controle van de batterijen en de functionaliteit van de halszender en andere aangesloten sensoren zoals bijvoorbeeld rookmelders garandeert een optimale werking. Als de Caveo geen correcte verbinding meer heeft met deze sensoren wordt dit automatisch doorgegeven aan de centrale. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat batterijen van een zender ongemerkt leeg raken.