Uitluister systeem voor nachtzorg

Soms zijn er situaties waarin hulpvragen van levensbelang zijn, maar de patiënt zelf niet in staat is om een alarmsysteem te activeren. In dergelijke gevallen kan ervoor worden gekozen om akoestische bewaking toe te passen. Met een uitluistersysteem kunnen geluiden of akoestische signalen (op basis van tijd en volume) vanuit de patiëntenkamer op afstand worden beoordeeld.

Meer controle

Een goed afgestemd luistersysteem met een geluidsinstallatie versterkt de controle die verpleegkundigen en hulpverleners hebben over hun patiënten en cliënten. Dit is essentieel voor professionals die tijdig, efficiënt en nauwkeurig op de hoogte moeten zijn van de ontwikkelingen in de gezondheidssituatie van de patiënten waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Directe alarmering op afstand

Met het uitluistersysteem kunnen zorgverleners calamiteiten in de kamer horen en direct worden gealarmeerd. Op deze manier wordt te allen tijde een veilige, comfortabele en patiëntvriendelijke omgeving gewaarborgd.

Artikelen behorende bij dit systeem