Dwaaldetectiesysteem TeleAlarm

Voor veel mensen die in zorgcentra of ziekenhuizen verblijven, geldt dat zij fysiek nog tot veel in staat zijn; de problemen liggen vaak op het mentale vlak. Soms zijn deze bewoners al zo sterk verward, dat ze hun oriënteringsvermogen kwijt zijn. Een dwaaldetectiesysteem biedt deze mensen 24 uur per dag veiligheid.

Het systeem werkt als volgt. Bewoners dragen een speciale polszender die dankzij een zekeringssluiting niet afgedaan kan worden. Passeert de bewoner het gemarkeerde gebied, dan geeft het detectiebaken een geluidloos signaal af aan bijvoorbeeld de NurseCall unit. Van daaruit gaat een waarschuwing met oproepinformatie naar het zorgteam.